• Gleichstromausgang (V)

    5,0

   • Eingangsspannung (V)

    12 V Gleichstrom/24 V